DHL Parcel

Klient: DHL Parcel
Moja rola: Linia kreatywna do przetargu, pomysł na KV, komunikacja
Rok: 2019/2020
Kanał: Instagram

Stret­chem, bąbel­kami i papierem

Zadanie przetargowe było krót­kie: stwo­rzyć komu­ni­ka­cję na Insta­gra­mie, ocie­plić wize­ru­nek marki i nie przej­mo­wać się pracą poprzed­ni­ków, bo efekty tako­wej jesz­cze nie ist­niały. Pro­fil miał zostać dopiero stwo­rzony.

Wyzwa­niem była duża grupa docelowa i kwestia reklamacji przez SoMe, gdy kurier nie dojedzie, albo paczka zaginie. Użytkownicy często wolą zostawić komentarz niż wysłać wiadomość, ale taka specyfika branży.

Moim zada­niem było stwo­rze­nie idei kreatywnej do przetargu.

DHL Parcel - KV

Idea kreatywna

Co się wysyła kurierem? No paczki. A jak mówić o paczkach, gdy potencjalnie jedna z nich właśnie została uszkodzona i może pojawić się użytkownik z reklamacją? Zadanie nie było proste i dlatego idea nie mówi o usłudze wprost. Na pierwszy plan wysunięta została zawartość, a nie paczka per se. Tak powstał pomysł „ciesz się małymi rzeczami”.

Osią komunikacji stały się przedmioty z paczek oraz ich przeznaczenie. Truizmem będzie, że w internecie kupimy i zamówimy wszystko, ale w przypadku usług kurierskich tak się właśnie dzieje. I choć dmuchany materac czy zestaw farb nie wydają się specjalnie pociągające, tak wakacyjny wyjazd czy malowidło na ścianie – już tak. Tutaj do gry wchodziło już copy.

Pomysł się sprawdził i jego główne założenia funkcjonują do dziś.

Egzekucja i sesja zdjęciowa

Niedosłowny pomysł paczkowy potrzebował jeszcze egzekucji. Wraz z Art Directorem doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie inhouse’owa sesja zdjęciowa, ponieważ zależało nam na specyficznym kadrowaniu znad pudełka. Budżet pozwalał też na rekwizyty, więc metodą prób i błędów sprawdzaliśmy, co najlepiej „opowie” historię danego posta. Nie zabrakło też sesji poklatkowych.

Po wypracowaniu kierunku projektem zajął się Content Designer, którego pracę nadzorowałem kreatywnie. Przede wszystkim dbałem o historię stojącą za paczkami, ponieważ było to jednym z kluczowych założeń idei.